Agenda 2030 – Slöjden är hållbar

De 17 globala målen i Agenda 2030, är en handlingsplan för att skapa en hållbar framtid för människor och för vår jord.

Kalmar läns Hemslöjd arbetar aktivt för att tillämpa Agenda 2030 i sin verksamhet.

Inom hemslöjden finns mycket kunskap om naturmaterial, slöjd-tekniker, återbruk mm som är en stor tillgång i omställningen till ett hållbart samhälle. I slöjden utgår man ifrån de material som finns nära med respekt för naturen, för att skapa med en grund i ett hantverkskunnande. Det ger slöjd av hög kvalité som håller i generationer. Hemslöjden har alltid genomsyras av ett hållbarhets tänkande, slöjden är hållbar!

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
– Gro Harlem Brundtland, FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987