Försäljning, uthyrning

Köp, sälj, hyr

I vår lokal i Pukeberg, Nybro har vi lite försäljning. Det finns broderisatser samt lite verktyg och redskap. Vi har även gamla och nya nummer av Tidskriften Hemslöjden samt böcker från Hemslöjdens förlag. Dessutom finns viss uthyrning.

Det går också bra att beställa via telefon eller e-post.