Skapande skola

Vi erbjuder skolor i Kalmar län Skapande skola aktiviteter.

Skapande skola är ett utmärkt tillfälle att sprida hemslöjdens kunskaper och värden.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Bidraget är medel från Kulturrådet och ska medverka till att: kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs F–9 i grundskolan och särskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.

Hemslöjdskonsulenterna i Kalmar län erbjuder skolor i länet Skapande skola-aktiviteter. Nedan kan du läsa mer om vad vi har att erbjuda.

 

HÖR&GÖR
Förskolan, förskoleklass och åk 1

Slöjd, berättande, motorik, härma, hållbarhet, kulturarv.
Vi arbetar ifrån ett tema som ni valt, kan vara vatten, luft, snö, mat, höst m.m.
Vi berättar en rörelsesaga och gör därefter en oro/tillsammanskrona med valt tema.

Vi använder oss av naturmaterial. Hur känns ull? Var kommer ullen ifrån för djur? Hur ser halm ut?
Då vi bara använder oss av naturmaterial så går oron att kompostera när man tröttnat på den och uppfyller då miljömålen i agenda 2030 om hållbarhet.
Vi använder oss av nål och tråd och varvar olika saker på tråden t.ex. halm, ull, klädesbitar och andra lätta saker. Sedan sätts allt ihop till en gemensam oro.
Vi övar motorik genom att trä saker på tråd, pincettgreppet, koordination hand-öga och förmågan att lyssna och följa instruktioner.

Tidsåtgång: ca 1,5 h
Plats: Rum med tillgång till två bord och sittplats för alla barn och pedagoger.
Ledare: Två utbildade slöjdare/konsthantverkare eller Hemslöjdskonsulenter per avdelning/klass
Kostnad:  ca 2 100 kr inkl. material och resekostnad/avdelning

 

SLÖJDVERKSTAN
Åk 4–8

Pedagogisk mötesplats
Slöjdverkstan är en pedagogisk mötesplats där barn, lokala slöjdare och hemslöjdskonsulenter slöjdar tillsammans i en spännande och inspirerande miljö. Med enkla medel och flexibla lösningar visar vi hur man kan skapa en kreativ miljö, en slöjdverkstad som passar alla. Med berättande kring slöjd och material får barnen en dos kulturarv.

Ämnesöverskridande
Slöjden kan integreras med andra ämnen. Matematik – mät med linjal och dra streck mellan två punkter, Bild och form – ge textilen ditt eget uttryck med de val du gör, Naturkunskap – träslagens egenskaper och möjligheter när du klyver och täljer, Kemi – ullens reaktion med varmt såpvatten och friktion. I alla verkstäderna tränas finmotoriken.

Två till fyra verkstäder
Fokus läggs på material i verkstäderna till exempel textil, färskt trä, ull och papper. Barnen lottas in i grupper om 6–8 elever. Varje elev slöjdar ett föremål i verkstan de lottats till.
Vi har ett pass på förmiddagen och ett efter lunch. Ett pass är 2,5 h.

Eget skapande
Slöjdverkstan lockar till skapande. Här finns material som kittlar sinnena och enkla handverktyg som får det att klia i fingrarna att vilja slöjda. Här finns också färdig, enkel, lustfylld slöjd som inspirerar och visar att alla kan.
Färskt trä, grenar, kvistar, krokvuxet. Rötter, ull, lin, plåtburkar, ståltråd och tagel. Pärlor, trasor, kuddar, väskor och pallar. Knivar, saxar och nålar. Rikt och doftande, härligt och spännande, allt för att ge lust till slöjd. Då vi arbetar med naturmaterial och återbruk uppfyller vi också delar av miljömålen i agenda 2030 om hållbar miljö.

Skräddarsytt
Vi skräddarsyr efter era önskemål! Det kan vara halvklass och två verkstäder t ex.
Verkstäderna byggs upp på en plats som är reserverad för aktiviteterna under hela tiden.
Materialet i verkstäderna kan anpassas efter era önskemål.

Tidsåtgång: ca 2,5 h/pass
Plats: Generellt, ett klassrum/verkstad. Beror på vilket material man önskar arbeta i.
Ledare: Utbildade slöjdare/konsthantverkare eller hemslöjdskonsulenter
Kostnad: Pris enligt överenskommelse

 

Kontakt för mer information:

Lina Envall
Tel 0481-167 51
lina.envall@kalmarhemslojd.se

Thea Östin
Tel 0481-167 52
Mobil 0720-92 34 01
thea.ostin@kalmarhemslojd.se