Dräkter i länet

I Kalmar län fanns förr inte någon för socknar eller härader enhetlig klädsel. Människorna här tittade gärna på vad städernas folk hade på sig och köpte sina tyger därifrån när de hade möjlighet, om inte försökte man ofta kopiera mönster och material. De kläder som fortfarande finns kvar på museer, hembygdsgårdar och i privathem är därför väldigt olika och speglar modet i den tid de syddes. 1900-talets Hembygdsrörelse har använt mycket tid och kraft till att rekonstruera/komponera klädedräkter till de olika bygderna. Här i Kalmar län innebär det oftast häraderna.

Att klä sig i dessa kläder ger möjlighet för oss 2000-talsmänniskor att känna samhörighet med dem som levde och arbetade här före oss, både i det 1700-1800-tal som kläderna speglar och det 1900-tal då "folkdräkterna" skapades. Dräkterna kan också stärka tillhörighet och gemenskap i bygderna.

Ordet Folkdräkt avser ofta en dokumenterad traditionell enhetlig klädedräkt från en viss ort, oftast socken eller härad: Alla delar av dräkten finns bevarade, ofta i flera varianter och användes till vardag och fest enligt vissa regler.

Hembygdsdräkt och bygdedräkt är ord som avser klädedräkt som inte är folkdräkt enligt ovan, men som hör till och symboliserar en viss trakt. Dessa dräkter kan delas in i olika kategorier:

Rekonstruerad: En eller flera delar finns bevarade, men kanske inte har burits tillsammans.

Komponerad: Inga ursprungliga delar finns.

Nationaldräkt: Det närmaste vi kommer är den blågula dräkt som skapades under sent 1800-tal för de kvinnor som inte hade folkdräkt för att ersätta den tidens ohälsosamma och obekväma modedräkt. Även kallad Sverigedräkten.

Vi har mönster, beskrivningar och vävnotor till de flesta av Kalmar läns dräkter, både till kvinnor och män. Utöver de kortfattade beskrivningarna över de olika dräkterna här på hemsidan, kan vi skicka mera detaljerad historik över dem samt förmedla kontakter för materialanskaffning.

I Kalmar län finns ett dräktråd med representanter från Folkdansringen, Hembygdsrörelsen och Hemslöjdsföreningen.

Vi söker nytagna bilder på många av dräkterna, både helfigur och detaljer. Fotografens namn måste vara med, och gärna också personens namn, men det lägger vi inte ut.

Titta på Bo skräddares hemsida för mer information.

Annonser om begagnade dräkter från hela Sverige.

Södra Möre kvinnodräkt

Foto: Irene Svensson Rudholm