Hemslöjdskonsulenter

Vi tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden som kultur och näring

Hemslöjdskonsulenternas uppdrag är att arbeta för att slöjden tillvaratas, utvecklas och förnyas. Det görs genom ett kulturarv, kunskap och näringsinriktat perspektiv.

Vi förmedlar kunskap om och rådgivning i material, redskap och slöjdtekniker, initierar projekt och producerar utställningar. Arrangerar kurser, utbildar handledare och pedagoger i slöjd. Anordnar slöjdverksamhet för barn, unga och vuxna.

Vårt verksamhetsområde är hela Kalmar län inkl Öland men vi utgår från Pukebergs glasbruksområde i Nybro där vi har trevliga och ändamålsenliga kontor och kurslokaler.

Vi arbetar både med barn och unga, fritidsslöjdare, yrkesverksamma slöjdare, konsthantverkare, och en slöjdintresserad allmänhet.

Våra samarbetsparter är många, till exempel skolor, studieförbund, museer, enskilda slöjdare, konsthantverkare och formgivare, hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar, vävföreningar, samt myndigheter och näringsliv.

Vi vet att slöjd bidrar till människors välbefinnande och ett hållbart samhälle!

Hemslöjd förenar traditioner, generationer, kulturer, dåtid och nutid.

Den är global och gränslös.

Vi verkar för att slöjd ska ha en självklar plats i människors dagliga liv.

Det finns två hemslöjdskonsulenter i varje län, en med inriktning mot hård slöjd och en med inriktning mot textil slöjd. På senare tid har en namnändring skett i vissa län. Där heter hemslöjdskonsulenterna numera utvecklare i hemslöjd eller utvecklare i hemslöjd och konsthantverk. Konsulenterna är finansierade med medel från staten via kulturrådet och den regionala länskulturen.

Hemslöjdskonsulenter:
Thea Östin, textil slöjd
Malin Ångman, Vik. hård slöjd mot barn och unga

Thea Östin

Textil slöjd
Tel 0481-167 52
thea.ostin@kalmarhemslojd.se

Malin Ångman

Vik. Hård slöjd inriktning barn och unga
tel 0481-167 55
malin.angman@kalmarhemslojd.se