Arkivet

Arkivet är beläget i Hemslöjdens lokaler i Pukeberg. Arkivet innehåller främst textil och skisser men också träföremål såsom korgar, slevar, svepaskar, svarvat och något i smide och keramik. Här finns textilier med sparade prover och exempel från produktionen till Hemslöjdsbutiken. Hyllorna rymmer en stor mängd skisser gjorda av olika formgivare som arbetat för Hemslöjden. Här finns möjlighet att låta sig inspireras till nya alster såväl som att kopiera gamla.

Arkivet genomgår just nu en uppdatering och vi har svårt att ta emot besök till det.

Arkivet