Slöjdkaféer

Slöjdkaféer arrangeras runt om i länet och de är ofta ett samarrangemang med tex ett bibliotek. Till slöjdkaféer är alla välkomna, vana som ovana slöjdare. Under ledning av en kunnig handledare slöjdar man på ett förbestämt tema. Under kvällen gör man en paus för fika. Aktiviteten brukar förläggas på vardagskvällar mellan kl 17.30-20.00.

Inga inlägg hittades.