Om oss

Kalmar läns hemslöjdsförening
Tel 0481-167 50
kansli@kalmarhemslojd.se
Pukebergarnas väg 26
382 34 Nybro

Hemslöjdskonsulent Textil slöjd
Tel 0481-167 52
thea.ostin@kalmarhemslojd.se

Vik Hemslöjdskonsulent Hård slöjd mot barn och unga
Tel 0481-167 55
malin.angman@kalmarhemslojd.se

Hemslöjdskonsulenter

Vi tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden som kultur och näring

Hemslöjdskonsulenternas uppdrag är att arbeta för att slöjden tillvaratas, utvecklas och förnyas. Det görs genom ett kulturarv, kunskap och näringsinriktat perspektiv.

Vi förmedlar kunskap om och rådgivning i material, redskap och slöjdtekniker, initierar projekt och producerar utställningar. Arrangerar kurser, utbildar handledare och pedagoger i slöjd. Anordnar slöjdverksamhet för barn, unga och vuxna.

Vårt verksamhetsområde är hela Kalmar län inkl Öland men vi utgår från Pukebergs glasbruksområde i Nybro där vi har trevliga och ändamålsenliga kontor och kurslokaler.

Vi arbetar både med barn och unga, fritidsslöjdare, yrkesverksamma slöjdare, konsthantverkare, och en slöjdintresserad allmänhet.

Våra samarbetsparter är många, till exempel skolor, studieförbund, museer, enskilda slöjdare, konsthantverkare och formgivare, hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar, vävföreningar, samt myndigheter och näringsliv.

Vi vet att slöjd bidrar till människors välbefinnande och ett hållbart samhälle!

Hemslöjd förenar traditioner, generationer, kulturer, dåtid och nutid.

Den är global och gränslös.

Vi verkar för att slöjd ska ha en självklar plats i människors dagliga liv.

Det finns två hemslöjdskonsulenter i varje län, en med inriktning mot hård slöjd och en med inriktning mot textil slöjd. På senare tid har en namnändring skett i vissa län. Där heter hemslöjdskonsulenterna numera utvecklare i hemslöjd eller utvecklare i hemslöjd och konsthantverk. Konsulenterna är finansierade med medel från staten via kulturrådet och den regionala länskulturen.

Kalmar läns hemslöjdsföening

Kalmar läns hemslöjdsförening

Vi är en ideell förening som vill tillvarata och utveckla hemslöjden i länet.

Det gör vi tillsammans med hemslöjdskonsulenterna som vi är huvudman med arbetsgivaransvar för. Föreningen finns till för dig som är nyfiken på slöjd och vill lära dig slöjda. Vill träffa andra slöjdintresserade eller bara vara stödjande medlem.

Hemslöjd handlar om lusten till det handgjorda – glädjen och stoltheten i att skapa själv. Vi har kunskapen om hur du med material, tekniker, återbruk och handens färdighet kan bidra till ett hållbarare samhälle. Kunskaper som du kan ta del av genom våra kurser, slöjdkaféer och andra aktiviteter.

Några av föreningens årliga aktiviteter är att arrangera Hemslöjdens dag och Julmarknad i Pukeberg.

Kalmar läns hemslöjdsförening startade år 1908 och tillhör Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR.

Vårt kontor ligger i Pukebergs glasbruksområde i Nybro. Där har vi kurslokaler, kansli, förråd och arkiv.

Styrelse 2024

Bertil Carlsson, Ordförande
Carolina Jonsson, Vice ordförande
Inger Strandberg, Sekreterare
Sophie Eriksdotter Forsman
Gunilla Johansson
Emma Ivansson
Anne Uebel
Petra Pettersson
Isabell Liljehammar
Yvonne Amper
Ulla Lind

Arkivet

Arkivet är beläget i Hemslöjdens lokaler i Pukeberg. Arkivet innehåller främst textil och skisser men också träföremål såsom korgar, slevar, svepaskar, svarvat och något i smide och keramik. Här finns textilier med sparade prover och exempel från produktionen till Hemslöjdsbutiken. Hyllorna rymmer en stor mängd skisser gjorda av olika formgivare som arbetat för Hemslöjden. Här finns möjlighet att låta sig inspireras till nya alster såväl som att kopiera gamla.

Arkivet genomgår just nu en uppdatering och vi har svårt att ta emot besök till det.

Arkivet