Inbjudan till slöjdmarknad
26 maj på Larmtorget i Kalmar

 Inbjudan till slöjdmarknad Den 26-28 maj 2023 kommer Kalmar läns Hemslöjdsförening att stå som värdar för riksstämman i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Då kommer många slöjdintresserade till Kalmar stad. Det ger oss ett ypperligt tillfälle att få visa upp fin slöjd från länet. Kalmar läns Hemslöjd planerar därför att arrangera en slöjdmarknad under fredagen 26 maj […]

Utställning: Lin för livet
28 jan. – 26 feb. i Oskarshamn

Lin för livet kommer till Kalmar län På vävmässan i Halmstad 22-24 september visades Lin för livet för första gången, en utställning producerad av Sveriges hemslöjdskonsulenter och slöjdutvecklare med textil specialkompetens. I Lin för livet visas hur mångsidigt och användbart linet är. Linet är en kulturväxt som har använts av människan i tusentals år. I Sverige var linet […]

Vill du/ni bidra med en väv till en textil karta?

Hej vävvänner! Vill du/ni bidra med en väv till en textil karta? Som en del av projektet Lära om arkivet kommer Kalmar läns Hemslöjd att skapa en textil karta som ska visa Småland geografiskt, men också det stora antalet vävstugor/vävare som finns i området. Vi vill tillsammans med er, genom denna karta, manifestera mängden och […]

Träff om Judits vävar
25 februari i Stensjö by, Oskarshamn

Välkommen till träff med Judits vävar Judits vävar är ett vävprojekt, där Kalmar läns Hemslöjd och Sydostvävarna samverkar. Alla som är intresserade av vävning är välkomna att delta på träffarna, oavsett om man har varit med vid något tidigare tillfälle. Med vägledning av handvävaren Sara Kånåhols har vi under projektets gång hämtat vävinspiration från Judit […]

Utlysning av slöjdstipendium
Raine Navin och Gunilla Skyttlas stiftelse

Raine Navin och Gunilla Skyttlas stiftelse delar ut stipendier till barn och unga i Kalmar län. Stipendiet ska vara ett bidrag till att gå en slöjdutbildning på Sätergläntan, Institutet för slöjd och hantverk. Nu utlyser stiftelsen ett stipendium om 50 000 kr till den som planerar att gå en läsårsutbildning på Sätergläntan läsåret 2022 2023. […]