Slöjdlänkar för barn och unga

365 saker du kan slöjda. www.365slojd.se     Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrlands sida om slöjd https://www.slojdkommerlastad.se    

Information angående covid-19

Kalmar läns hemslöjdsförening följer de restriktioner som finns för covid-19. För fysiska besök på vårt kansli ber vi er ringa i förväg. På länken nedan hittar du information från regionen ang. covid-19. https://www.regionkalmar.se/kontakta-oss/kontakta-sjukvarden/coronaviruset   För information och frågor om vår verksamhet kontakta: Kansli 0481-167 50  e-post: kansli@kalmarhemslojd.se Thea Östin 0481-167 52  e-post: thea.ostin@kalmarhemslojd.se Lina Envall […]