Metaller

Hantverkare och arkeologi från forntid till nutid. Av Gustaf Trotzig
Boken vill inspirera både hantverkare och forskare. Tyngdpunkten ligger på svenskt fyndmaterial från tidig medeltid och yngre järnålder. Författaren Gustaf Trotzig är professor emeritus i laborativ arkeologi och har bl.a. undervisat vid hantverksutbildningen på Sätergläntan. Det unika bildmaterialet låter oss ta del av vackert och funktionellt hantverk som fångar sinnet och fantasin, oavsett om det kom till för tusen år sedan – eller idag. 322 sidor.
Pris 395 kr + porto

Bok Metaller

Bok Metaller