Livets Tråd

Anna Maria Hokes textila värld
Textilkonstnärinnan Anna Maria Hoke, Kalmar, åttiofem år, är idag lika nyfiken som när hon som ung nyutexaminerad konstnär lämnade konstfack för en tjänst på välkända Brunssons vävskola i Stockholm. Hon har varit verksam vid sex hemslöjdsföreningar, både som chef och som konstnärlig ledare. Hennes verk finns i närmare 50 kyrkor, och hon har verkat för att skapa meningsfull sysselsättning för långtidssjuka.

Hennes liv och gärning skildras av Katarina Sandström, Gunilla Petri, Gunnar Hillerdal och Rolf Lind.
Pris 150 kr + porto.

 

Bok Livets tråd