Kunskapssyn och samhällsnytta i hantverkscirklar och hantverksutövande

Av Yvonne Andersson och Louise Waldén Delbetänkande av Utredningen för statlig utvärdering av folkbildningen 1996. Ur innehållet: Handen och anden; Vem slöjdar i cirkeln –  och varför?; Hantverkets väsen och värde; Individens kunskap och lärande i gemenskap. Yvonne Andersson och Louise Waldén.
Pris 25 kr + porto

 

Bok Kunskapssyn och samhällsnytta