Begreppet hemslöjd

Av Anneli PalmsköldVad betyder begreppet hemslöjd och hur har det använts?
Etnologen Anneli Palmsköld undersöker hur betydelsen av ordet hemslöjd har förändrats från det sena 1800-talet till vår egen tid. Från att ha varit beteckningen på en samhällskritisk rörelse till att bli en del av den internationella Do It Yourself-vågen har hemslöjdsbegreppet laddats med olika innebörder.  Produktionsform och affärsidé, kvalitet, estetik, handaskicklighet är några infallsvinklar runt begreppet. Idag menar många att hemslöjd kort och gott är det man tillverkar själv.
Pris 165 kr (medlempris 150 kr) + porto.

Bok Begreppet hemslöjd

Bok Begreppet hemslöjd