1 kvm LIN

Bakgrund
Idén att odla lin tillsammans, men på distans kommer från region Västra Götaland där man framgångsriks drev 1 kvm lin under 2020. År 2021 kommer detta att bli ett nationellt projekt, ett samarbete mellan Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter och Svenska Spetsar.
Varje region/län lägger upp arbetet efter sina förutsättningar. Smålands Lincentrum, som ligger i Dädesjö kommer att bli navet för arbetet med 1 kvm lin i Småland och projektet kommer att drivas tillsammans med Smålands tre textila konsulenter/utvecklare och hemslöjdsföreningar.

Hur går det till
Om du vill vara en del av detta projekt anmäler du dig till ditt läns konsulent/utvecklare (se mer info nedan). När din anmälan tagits emot får du linfrön skickat till dig som räcker till att odla 1 kvm. Under projektets gång kommer du att få nyhetsbrev med odlingstips, kulturhistoriska kuriosa skickat till dig via mail.

I höst hoppas vi på att kunna arrangera träffar och kurser då man kan bereda sitt lin.

Anmälan
Anmälan gör du senast den 1 april helst via mail. I anmälan är det viktigt att du anger ditt namn, adress, telefon och mail. Anmälan skickas till Thea Östin, Hemslöjdskonsulent textil slöjd, 0481-167 52 thea.ostin@kalmarhemslojd.se

Vill du följa projektet nationellt gå in på www.hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvm-lin och följ gärna projektet på sociala medier och använd gärna #1kvmlin20