1 kvm LIN

Nu är 1 kvm lin i gång!                                          
Vi har passerat sista anmälningsdag för 1 kvm lin i Småland! Det är över 500 deltagare som kommer att odla lin tillsammans men på distans.

Bakgrund
Idén till 1 kvm lin kommer från region Västra Götaland där man framgångsrikt drev projektet under 2020. År 2021 har detta blivit ett nationellt projekt där hemslöjdskonsulenter och hemslöjdsföreningar i alla län/regioner, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR och Föreningen Svenska Spetsar samarbetar. Varje region/län lägger upp arbetet efter sina förutsättningar.

I Dädesjö finns Smålands Lincentrum, som tillsammans med Smålands tre textila konsulenter/utvecklare och hemslöjdsföreningarna driver 1 kvm lin i Småland.

Smålands Lincentrum ligger i hjärtat av Småland. Här finns mycket kunskap om lin och även lokaler och redskap för att bereda det odlade linet. I höst hoppas vi kunna arrangera träffar och kurser i Dädesjö och på andra platser runt om Småland då deltagare i projektet kan bereda sitt lin. Datum för dessa beredningsträffar kommer man att hitta på Smålands Lincentrums hemsida, www.smalandslincentrum.se

Smålands Lincentrum har spelat in en trevlig film om linodling, följ länken nedan:
https://www.youtube.com/channel/UCBx77kp3HKOd-yB5HSsiAiA

Anmälningstiden till 1 kvm lin i Småland gick ut den 1 april, men du kan fortfarande bli en del av projektet om du skaffa linfrön själv. Var noga med att det är spånadslin du köper. Linfrö i mindre förpackningar kan man köpa hos Impecta eller Lindbloms frö. Till en kvm behöver man 15-20 gram spånadslin.

Skicka ett mail till hemslöjdskonsulent för textil slöjd Thea Östin, thea.ostin@kalmarhemslojd.se så kommer du få ta del av de nyhetsbrev med odlingstips, kulturhistoriska kuriosa mm som skickas ut till alla deltagare i projektet.

Här kan du läsa mera om initiativet till 1 kvm lin https://hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvm-lin/  och följ gärna projektet på sociala medier och använd gärna #1kvmlin2021.

Lycka till med linodlingen!

Thea Östin, textil hemslöjdskonsulent i Kalmar län