1 kvm LIN

1 kvm lin – ett projekt med över 6000 deltagare

 

I sommar har det blommat lin på väldigt många platser i Sverige. Projektet 1 kvm lin har lockat till sig över 6000 deltagare runt om i landet och i Kalmar län är det 284 st som är med. Vi hade aldrig vågat hoppas på att intresset skulle vara så stort! Det finns en stor spridning på deltagarna. Några har odlat lin i många år andra är nyfikna nybörjare. Det har odlats i trädgårdar i stan och på landet, hos många Hembygdsföreningar, på skolor och förskolor och på ställen som Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Fantastiskt!

 

Bakgrund till projektet 1 kvm lin

Våren 2020 startade hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland projektet 1 kvm, som går ut på att odla lin tillsammans men på distans. Projektet blev lyckat och därför valde Sveriges Hemslöjdskonsulenter, Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund och Föreningen Svenska Spetsar att driva 1 kvm lin som ett nationellt projekt 2021.

En nationell arbetsgrupp förser föreningar och konsulenter runt om i landet med nyhetsbrev. Därefter skickas de ut till deltagarna i respektive region och län. Förutsättningarna ser lite olika ut runt om i landet och man har lagt upp projektet på olika sätt.

I Småland har hemslöjdskonsulenter och föreningar valt att samarbeta och tillsammans med Smålands Lincentrum driver man 1 kvm lin.

Smålands Lincentrum ligger i hjärtat av Småland. Här finns mycket kunskap om lin och även lokaler och redskap för att bereda det odlade linet. Under sommaren och hösten kommer det att arrangeras  träffar i Dädesjö, men även på andra platser runt om Småland. Vid dessa träffar kan deltagare i projektet bereda sitt lin. Datum för dessa beredningsträffar hittas längre ner på denna sida.

 

Smålands Lincentrum har spelat in en trevlig film om linodling, följ länken nedan:
https://www.youtube.com/channel/UCBx77kp3HKOd-yB5HSsiAiA

 

Vill du läsa mer och projektet och ta del av det material som skickats ut kan man gå in på Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbundets hemsida för att läsa nyhetsbrev och ta del av all information. https://hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvm-lin/

Här kan man titta på ”Liten Linskola” som hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland spelat in. Dessutom kan man helt kostnadsfritt ladda ner Linboken skriven av Bengt Sändhs.

 

Vid frågor kring projektet 1 kvm lin ta kontakt med Hemslöjdskonsulent Thea Östin tfn 0481-167 52, mail thea.ostin@kalmarhemslojd.se

 

 

Linberedningstillfällen

Vid dessa kostnadsfria beredningstillfällen tar man med sig eget lin. På plats får man låna redskap under viss handledning. Ingen föranmälan utom där det anges, men eftersom vi fortfarande befinner oss i en pandemi bör vi tänka på avstånd, vara beredda på väntetider och inte komma om man är sjuk.

Datum                                          Tid                      Plats

Söndagen den 26 september  10.00-13.00     Broddebo (på gränsen till Östergötland) Medtag egen kaffekorg OBS! föranmälan till thea.ostin@kalmarhemslojd.se

Söndagen den 3 oktober         10.00-15.00     Capellagården, Öland

Söndagen den 3 oktober         11.00                 Berga hembygdsgård, Lagan

Söndagen den 17 oktober       10.00-14.00     Hemslöjdens lokaler i Pukeberg, Nybro

Söndagen den 17 oktober       14.00-17.00     Smålands Lincentrum, Dädesjö

Lördagen den 23 oktober        10.00-14.00     Frödinge bygdegård, Vimmerby

Tid ej bestämd                                                      Handakrafts lokal Slöjdartorpet, Habo, kontakt Anna-Lena Liljegren, 073-685 98 93 alarpnyholm@gmail.com

 

Linberedningskurser

Lördagen den 2 oktober          10.00-15.00     Stensjö by, Oskarshamn

Söndagen den 3 oktober         10.00-15.00     Stensjö by, Oskarshamn

Mer information om kurserna hittar man på kalmarhemslojd.se/kurser

 

 

Utlån av redskap:

Hemslöjdens Hus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Nässjö Slöjdförening, kontakta Eva Landén, eva.landen@rjl.se

I hembygdsgårdar runt om i Småland brukar det finnas redskap, kontakta din hembygdsgård för att höra efter.

 

Liten som en lus, kläder hela kungens hus

Familjeföreställning med Per Gustavsson, sagoberättare och författare

Lördagen den 9 oktober, kl 13, på Jönköpings läns museum

Läs mera Liten som en lus, kläder hela kungens hus - Jönköpings läns museumJönköpings läns museum (jonkopingslansmuseum.se)

 

 

Greta Johanssons linfond

Stipendiet delas ut till person, förening eller organisation som verkar inom linområdet. Stipendiet kan sökas av person, förening eller organisation och dessa kan också föreslå lämplig stipendiat. Stipendiets jury kan också utse en stipendiat. Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter till den sökande, varför stipendiet söks, vad stipendiet ska användas till och eventuella referenser. 2021 delas 20 000 kr ut. Ansök om stipendium ur Greta Johanssons linfond genom att mejla en PDF (text och bilder på max 20 MB) senast 15 september 2021 till info@hemslojden.org

Läs mera: Idag öppnar ansökan till Hemslöjdens stipendier | Hemslöjden – slöjd och hantverk för alla (hemslojden.org)