Vävkafé – vävprat och Judits vävar
22 januari i Nybro
29 januari i Västervik

Lördagen den 22 januari 2022 kl 10 – 15 Hemslöjdens lokaler i Nybro
Lördagen den 29 januari 2022 kl 10 – 15 ABFs lokaler i Västervik

I ett samarrangemang bjuder Sydostvävarna och Kalmar läns Hemslöjd in till vävkafé, på två olika platser i länet med samma tema på båda orterna. Vävkaféet har fått namnet Judits vävar.
Judit Nilsson från Värlebo (Werlebo gammal stavning) i Långemåla socken i Högsby kommun, gick år 1900 en vävkurs. Resultatet av kursen blev en vävbok med tillhörande vävprover, som nu finns i Sofie Gunnarssons ägo. Judit var Sofies fars mormor. Med denna samling finns även en brevkorrespondens med en kurskamrat sparad, där de delar med sig av sina erfarenheter från vävstolen.
En bit kvinnohistoria finns fångat i denna samling, som Sofie så generöst nu lånar ut till detta vävkafé. Vid denna träff låter vi oss inspireras av Judits vävar och historia. Vävaren Sara Kånåhols har bjudits in för att ledsaga oss.
Kafét är kostnadsfritt, vi bjuder på fika. Vid kl 12 gör vi ett avbrott för lunch.
Ta gärna med egna vävar för att visa och berätta om.

Anmälan senast 17 januari 2022. Kalmar läns hemslöjdsförening, Tel 0481-167 50
e-post: kansli@kalmarhemslojd.se

Varmt välkommen önskar Sydostvävarnas styrelse och Hemslöjdskonsulent Thea Östin