Utlysning av slöjdstipendium
Raine Navin och Gunilla Skyttlas stiftelse

Raine Navin och Gunilla Skyttlas stiftelse delar ut
stipendier till barn och unga i Kalmar län. Stipendiet
ska vara ett bidrag till att gå en slöjdutbildning på
Sätergläntan, Institutet för slöjd och hantverk.

Nu utlyser stiftelsen ett stipendium om 50 000 kr till
den som planerar att gå en läsårsutbildning på
Sätergläntan läsåret 2022 2023. Den sökande ska vara
högst 25 år och komma från, eller vara bosatt i, Kalmar
län. För att stipendiet ska utbetalas ska den sökande
vara antagen till någon av Sätergläntans
läsårsutbildningar.

För att ansöka om stipendiet ska du skicka in ett
ansökningsformulär samt ett personligt brev till
Kalmar läns hemslöjdsförening senast 29/4 2021.
Ansökan märks ”Stipendieansökan" och skickas till
kansli@kalmarhemslojd.se eller till
Kalmar läns hemslöjdsförening,
Pukebergarnas väg 26 382 34 Nybro.

Observera att ansökan om stipendiet och ansökan till
Sätergläntans utbildningar sker separat. För mer
information om Sätergläntans utbildningar, se
www.saterglantan.se

För mer information, kontakta stiftelsens
ordförande Adam Norman, 0768 77 88 49

På länken nedan laddar du ned ansökningshandlingarna som pdf.
Utlysning Raine Navin och Gunilla Skyttlas stiftelse