UPPROP till slöjdare
Slöjd med budskap

Utställning på Stadsmuseet
Näktergalen Vimmerby 6 mars – 24 april

Från 6 mars till 24 april 2021 kommer det att visas slöjd på Stadsmuseet Näktergalen Vimmerby. Har du en anknytning till Kalmar län och vill vara med och bidra? Olika material och tekniker är välkomna och temat är slöjd med bokstäver och budskap. Antingen slöjdar du något från grunden eller så återbrukar du något. Budskapet kan du t ex göra med karvsnitt, broderi, applikation, lera eller trådslöjd i din väv eller stickning. Det viktiga är att det inte är ett färdigt kit som någon annan har formgett utan att det är ditt budskap och att det är du som slöjdar.

Inlämning sker genom att ditt alster skickas eller lämnas till oss, antingen till Hemslöjdens lokaler i Pukeberg, Nybro eller till Stadsmuseet Näktergalen Vimmerby.

Inlämning sker enligt överenskommelse senast 12/2 2021, se kontakt nedan. Efter utställningsperioden får du såklart tillbaka din slöjd. Vill du att vi skickar tillbaka ditt/dina föremål så måste du även bifoga porto eller frankerat emballage.

Utställningsytan på Stadsmuseet Näktergalen Vimmerby är begränsad så vi förbehåller oss rätten att välja ut slöjd till den fysiska utställningen. Däremot kommer all slöjd att visas digitalt på Kalmar läns Hemslöjds hemsida.

Frågor och funderingar? Kontakta thea.ostin@kalmarhemslojd.se tfn 0481-167 52 eller gunilla.gustafsson@vimmerby.se tfn 0492-76 90 82

Kalmar läns Hemslöjd
Vimmerby kommun

Affisch för utskrift (pdf)