Tillgänglighet

Entrén Pukeberg

Våra lokaler i Pukeberg är anpassade för rullstolsburna.

Om inget annat är angett i informationen kring evenemanget du läst om, så är de lokaler vi håller arrangemang i anpassade för rullstolsburna.

Men säg till redan när du anmäler dig så att vi är förberedda.

Kontakt tel. 0481-167 50
kansli@kalmarhemslojd.se