Lin för livet

”Lin för livet” är ett nationellt projekt som drivs av de textila hemslöjdskonsulenterna/verksamhetsutvecklarna; Hillevi Skoglund – Hemslöjdskonsulenterna VGR, Ann-Sofie Svansbo – hemslöjden i Östergötland, Kattis Hofvander – Dalarnas hemslöjdsförbund, Eva Carlborg –hemslöjdskonsulent Region Gävleborg, Charlotte Hellsten Husman – Slöjd Stockholm och Thea Östin – Kalmar läns hemslöjd.

Projektets syfte är att sprida kunskap och öka intresset för linet som textilfiber ur ett hantverks- och hållbarhetsperspektiv. Det kommer att produceras en vandringsutställning, som kommer att visas första gången på VÄV 2022 i Halmstad.

Under året 2021 kommer det att arrangeras aktiviteter som kretsar kring det fantastiska linet. Tex. 1 kvm lin. Linet har ett så brett användningsområde, från den tunnaste spets till material inom byggnadsvård.

Vad har du för erfarenheter av lin? All information om lin, linodling mm är av intresse. Du kanske inte har jobbat med lin själv, men har berättelser att dela med dig av. Hör gärna av er till thea.ostin@kalmarhemslojd.com eller ring 0481-167 52.

Lin för livet