Information angående covid-19

Nu är det på allvar och det är upp till oss alla att göra vad vi kan för att vända trenden med den uppåtgående smittspridningen.

Kalmar läns hemslöjdsförening ställer därför in samtliga evenemang och programverksamheter som medför fysiska möten från och med 11/11 2020. Detta innebär att de slöjdkaféer, slöjdklubbar och kurser som är planerade under november och december kommer ställas in. Fysiska besök i våra verksamhetslokaler i Pukeberg kommer också undvikas.

Detta innebär tyvärr också att vår årliga julmarknad i Pukeberg kommer ställas in.  Julmarknaden är uppskattad av alla besökare och en viktig kanal för yrkesslöjdare i länet att nå kunder. Vi kommer därför undersöka om det går att skapa ett digitalt alternativ som gör att slöjdare och kunder kan mötas utan att träffas fysiskt.

Trots detta så fortgår arbetet för både förening och konsulenter. Vi kommer jobba för att synas mer på vår hemsida och i sociala medier. Vi kommer planera för vårens verksamhet och vi finns såklart tillgängliga på telefon och mejl. Men, vi vet också att slöjdandet fortsätter ute i länet och i landet, att handens skapande kan göra att den närmsta tidens restriktioner känns lättare. Så, håll avstånd, ta ansvar och fortsätt slöjda, fast på distans.

För information och frågor kontakta:

Kansli 0481-167 50  e-post: kansli@kalmarhemslojd.se

Thea Östin 0481-167 52  e-post: thea.ostin@kalmarhemslojd.se

Lina Envall 0481-167 51  e-post: lina.envall@kalmarhemslojd.se