Dalalinne

Prima räknelinne 7, 5 tr/cm.

Säljes på hel eller halv bredd (140 cm eller 70 cm).
Hel bredd kostar 360 kr/m, halv bredd 180 kr/m. Porto och exp tillkommer.