Vill du/ni bidra med en väv till en textil karta? Förlängd inlämningstid till 28 februari!

Hej vävvänner!

Vill du/ni bidra med en väv till en textil karta?

Som en del av projektet Lära om arkivet kommer Kalmar läns Hemslöjd att skapa en textil karta som ska visa Småland geografiskt, men också det stora antalet vävstugor/vävare som finns i området. Vi vill tillsammans med er, genom denna karta, manifestera mängden och mångfalden av vävstugor och vävare. Därför vill vi skapa kartan genom provbitar från er. Det vore verkligen fantastiskt om ni ville medverka till denna manifestation.

Som vävstuga/vävare kan man bidra till denna karta genom att skicka en väv till hemslöjden i Kalmar län. Väven behöver inte vara stor. Det kan vara en provbit, något som blivit över, en väv vi kan återbruka. Vår förhoppning är att många vill bidra med vävar till vår karta. De vävar som skickas in kommer att sammanfogas och bilda botten till kartan, vars former sedan ska broderas.

 

Lära om arkivet är ett projekt om design, historia, samtid och framtid och drivs av Christina Zetterlund, lektor vid Linnéuniversitet. I projektet vill man bland annat lyfta det fina arbetet som pågår i alla vävstugor runt om i Småland och synliggöra det genom kartan. Följ länken för att hitta mer information om Lära om arkivet:

https://laraomarkivet.se/

 

Den färdiga kartan kommer att visas på en utställning sommaren 2023, som produceras av Designarkivet.

Så här gör Ni för att bidra till den textila kartan:

Skicka en eller flera vävar som är minst 10×10 cm, i en ljus färgställning till:

Kalmar läns Hemslöjd, Pukebergarnas väg 26, 382 34 Nybro

Märk vävarna med namnet på vävstugan/vävaren och vävteknik. Det är fint om vi också får namnet på den som har vävt. Vi behöver ditt bidrag senast 28 februari 2023.

Skicka även med kvittot för porto, så får Ni ersättning för det.

 

Vid frågor kontakta Thea Östin, textil hemslöjdskonsulent i Kalmar län

thea.ostin@kalmarhemslojd.se      tfn 0481-167 52