Tillgänglighet

Entrén Pukeberg

Våra lokaler i Pukeberg är tillgänglighetsanpassade för rullstolsburna.

Om inget annat är angett i informationen kring evenemanget du läst om, så är de lokaler vi håller arrangemang i tillgänglighetsanpassade för rullstolsburna.

Vår hemsida uppfyller kraven för tillgänglighet enligt den internationella standarden WCAG 2.0.

Det går att lyssna på svensk text på dator. Markera texten och aktivera lyssning genom att klicka på symbolen med högtalare.

Kontakt tel. 0481-167 50
kansli@kalmarhemslojd.se