Slöjdklubben

Slöjdklubben

Tycker du om att slöjda och är 7-14 år, då kan du vara med i Slöjdklubben.

Slöjdklubben finns i flera län runt om i Sverige, där får barn och unga utforska hemslöjdens spännande material och verktyg.

Verksamheten består av lokala klubbar, med 6-8 barn i varje grupp. En utbildad slöjdhandledare visar materialens möjligheter och lockar fram barnens naturliga upptäckarglädje och kreativitet.

Slöjdklubben är för alla slöjdintresserade barn och unga 7-14 år. Vi träffas ca 6-7 ggr/termin och två timmar per gång och slöjdar i olika material, på eftermiddagen/ kvällen. Vi håller till i en lokal men ibland träffas vi också utomhus för att slöjda.

I terminsavgiften ingår material och lån av verktyg samt ett litet mellanmål.

Berätta för ditt barn eller barnbarn om denna möjlighet!

Vill du bli Slöjdklubbshandledare?
Vi behöver ledare i ett flertal kommuner.

Vill du veta mer om Slöjdklubben?
Kontakta hemslöjdskonsulenterna. Tel. 0481-167 51
e-post kansli@kalmarhemslojd.se