Slöjdkafé: Tälja smycken
Torsås 21 mars

Vi täljer enkla smycken

Plats: Torsås bibliotek

Ledare: Anders Isgren

Fika, material och lån av verktyg 60:-

Anmälan till biblioteket 0486-333 70

I samarbete med Torsås kommun och Studieförbundet Vuxenskolan

Pdf för utskrift Täljda smycken 21 mars, A Isgren