Slöjdkafé Tälj
2 november i Påryd
INSTÄLLT

Lär dig tälja med kniv. Du får lära dig grunderna i hur man hanterar en kniv och skapar små föremål.

Med tag egen kniv om du har. Finns att låna annars.

Påryds bibliotek

Måndag 2/11–2020 kl. 17.30-20.00

Barn från 7år och uppåt är välkomna i vuxens sällskap.

Biblioteket bjuder på enkel fika.

Anmälan till Hemslöjden 0481-167 50 senast 26/10.