Slöjdkafé: Tälj i björk
Himmelsberga, Öland 2 juni

Vi täljer smörknivar i färskt trä, då det är som att skära i smör.

Ölands Museum kl. 13.00 – 15.30.

Fika, material och lån av verktyg 130 kr. 100 kr för medlem i Kalmar läns hemslöjdsförening eller en lokal hembygdsförening.

Ledare: Anders Isgren, Nybro

Anmälan till 0485-56 10 22 eller info@olandsmuseum.com.

I samarbete med Ölands museum och Studieförbundet Vuxenskolan

Pdf för utskrift Slöjdkafé Himmelsberga 2 juni 2018