Slöjdkafé: karda och spinna ull
Nybro 24 oktober

Karda och spinna ull

Plats: Hemslöjden, Pukebergarnas väg 26

Avgift: 130 kr, 100 kr för medlem i Kalmar läns hemslöjdsförening

Fika, material och lån av verktyg ingår

Ta med egen slända eller spinnrock och ull om du har

Ledare: Ellinor Ekbring, Nybro

Anmälan tel. 0481 – 167 50 eller hemslojd.kalmar@telia.com

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan