Slöjdhandledarutbildning 6 dagar
10 oktober – 9 november i Nybro

Slöjdhandledarutbildning

Kalmar län 2019

10–12 okt & 7-9 nov

 

Vill du utbilda dig till slöjdhandledare?

Denna utbildning riktar sig såväl till dig som vill utveckla redan befintlig verksamhet som till dig som vill starta en ny. Arbetar du inom fritids, skola, förskola, kulturskola, särskola, museum, natur­rum, ungdomsverksamhet, kyrka, förening eller liknande och vill öka möjligheten för barn, unga och/eller vuxna att slöjda

 

Lär dig slöjda enkelt och säkert med barn och unga

Utbildningen erbjuder dig, med eller utan förkunskaper, redskap för att slöjda säkert och enkelt tillsammans med barn och unga. Pedagogiken går också att använda i sammanhang där du slöjdar med vuxna och äldre.

48 timmar tillsammans med erfarna utbildningshandledare och gästföreläsare

 

Utbildningsupplägget är 48 timmar fördelat på två tors-lör tillfällen under hösten 2019. Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment, grupparbete i att arrangera slöjdaktiviteter samt en halvdag med barn olycksfall i slöjdrummet och hjärt-lungräddning.

 

Utbildningsintyg

Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsintyg. För att få ett fullständigt utbildningsintyg krävs närvaro på alla träffar. Intyg ges alltid på genomförda delmoment

 

Utbildningsinnehåll:

Praktisk del

Plåtslöjd – Berättarlykta, grundteknik, verktygs-och materialkännedom.

Hastkorg – flätteknik och materialkännedom.

Yllebroderi – Grannlåtsbroderi, grundteknik och materialkännedom.

Pappslöjd – Ordskattkista

Tovning – våttovning, grundteknik och materialkännedom.

Täljning – i färskt trä, grundteknik, säkerhet verktygs-och materialkännedom.

Vävning – på flera sätt, grundteknik och materialkännedom.

Grenfigurer – att kombinera olika slöjdtekniker.

Delta i en Slöjdklubb, miniformat.

Hör & Gör – Slöjd och berättande.

HLR Hjärt-lungräddning barn.

 

Teoridel

Om slöjd och strukturer.

Slöjden med barnet i centrum.

Vad är slöjd?

Slöjden i en trygg miljö.

Olycksfall i slöjdrummet.

Slöjdens rum – hur omgivningen påverkar.

Mångfald och integration.

Integration genom slöjd.

Slöjdens berättelser – ord och magi.

Barnet som medskapare.

Slöjden som resurs – hållbarhet.

Pedagogikens fem förhållningssätt.

Slöjdens utforskande och reflekterande arbetssätt.

Genus och jämställdhet – barn och slöjd.

Slöjdens lust och nytta.

Introduktion av Slöjdklubbens struktur.

Slöjden som resurs – tvärkulturella möten.

Grupparbete – att arrangera slöjdaktivitet, planering och upplägg

 

Utbildningshandledare:

Karolina Witt – Slöjdhandledarutbildare, konsthantverkare och kostymör.

Lina Envall – Slöjdhandledarutbildare, hemslöjdskonsulent i Kalmar län och slöjdare.

 

Anmäl dig nu!

Nästa grundutbildning till slöjdhandledare startar 10 oktober 2019.

Utbildningstider:

08.15–17.00.

10,11,12 okt & 7,8,9 nov 2019

 

Pris 4900 kr per deltagare.

Material, för-och eftermid­dagsfika samt lunch ingår. Utbildningen hålls i Nybro i Kalmar läns hemslöjds lokaler i Pukeberg. Det finns 12 utbildningsplatser.

 

Anmälan senast den 13 september 2019 till:

Kalmar läns hemslöjds kansli

kansli@kalmarhemslojd.se

Tel: 0481 167 50

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till en kollega.