Skapande skola

Vi erbjuder skolor i Kalmar län Skapande skola aktiviteter.

Skapande skola är ett utmärkt tillfälle att sprida hemslöjdens kunskaper och värden.

Kontakta Hemslöjdskonsulenterna.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Bidraget är medel från Kulturrådet och ska medverka till att: kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs F–9 i grundskolan och särskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.

Hemslöjdskonsulenterna i Kalmar län erbjuder skolor i länet Skapande skola-aktiviteter.

Lina Envall
Tel 0481-167 51
lina.envall@kalmarhemslojd.se

Thea Östin
Tel 0481-167 52
Mobil 0720-92 34 01
thea.ostin@kalmarhemslojd.se