Problem med folkdräkten?
29 februari och 4 april i Nybro

Dräktkurs:

Problem med folkdräkten? Inte färdigt? Krympt i garderoben? För stort?

Vi hjälps åt att reda ut bekymren. Ta med ev. spillbitar av tyg till dräkten samt sybehör.

Tid: 29/2 och 4/4 kl. 10-16

Plats: Hemslöjdens lokaler i Pukeberg, Nybro

Ledare: Kalmar läns dräktråd:

Mary Bjerstedt, Irene Nilsson, Agneta Erlandsson och Gunnel Nazerian

Kostnad: 250 kr vid varje tillfälle (200 kr för medlemmar i Kalmar läns hemslöjdsförening, Folkdansringen och Kalmar läns hembygdsförbund).

130 kr för lunch och kaffe (betalas kontant på plats)

Anmälan snarast till Gunnel, Kalmar läns hemslöjdsförening tel: 0481-167 55

e-post: kansli@kalmarhemslojd.se eller Mary e-post: mary.bjerstedt@telia.com

Anmälan blir definitiv och bindande genom att sätta in pengar på bg 5604-8523

Obs! skriv namn och vilket/vilka datum, som avses och vad du behöver ha hjälp med. Ange ev. matallergi eller om du inte önskar lunch/kaffe.

Varmt välkommen hälsar Kalmar läns dräktråd.

Adress:

Kalmar läns hemslöjdsförening Pukebergarnas väg 26 382 34 Nybro

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

PDF för utskrift: Problem med folkdräkten 2020 vår