Påsöm

Folkligt namn på det praktfulla yllebroderiet från Floda i Dalarna.

Teknikhäfte av Anna-Karin Jobs.

Pris 165 kr, medlem 150 kr. Porto tillkommer.