Nunotovning
någon gång under våren 2020

Fortsättningskurs i att tova ull på tyg.

Kursledare: Britt-Mari Morsay, Sundsvall

Pris: 1200:- för medlem i Kalmar läns Hemslöjdsförening: 1100:-