Lappa

Rädda dina älsklingsplagg. Teknikhäfte i serien Lappa & Laga. Katarina Evans och Katarina Brieditis.

Pris 165 kr, medlem 150 kr. Porto tillkommer.