Geometriska oroar i halm och papper
26 oktober i Nybro

  • Vi gör geometriska oroar/halmkronor, i Halm och papper.
  • Du får lära dig grunden för hur du sätter ihop en kub som vi sedan utvecklar och bygger på.
  • Historik om halmkronor/oroar
  • Materialkännedom

Efter avslutad kurs är vår förhoppning att du har fått tillräckligt med inspiration och kunskap för att vilja fortsätta hemma.

 26 oktober 2019

Lördag 10.00 -16.30

Hemslöjden i Pukeberg, Nybro

Anmälan:

Kalmar läns hemslöjdsförening

Pukebergarnas väg 26

382 34 Nybro

Tel: 0481-167 50

e-post: hemslojd.kalmar@telia.com

Hemsida: www.kalmarhemslojd.se

Obs! Anmälan senast 11 oktober 2019 Bindande anmälan Max 12 deltagare

Lärare:

Carina Ekberg & Lina Envall

Kostnad:

600 kr Ordinarie pris

500 kr Medlem hemslöjdsföreningen

Materialkostnaden ingår i priset.

 

Pdf för utskrift: geometriska oroar 26 okt2019