Barn & unga

Barn och unga

Att ge barnen möjlighet att slöjda på hemslöjdens vis är viktigt för oss. De redskap, material och tekniker vi använder i slöjdandet ger dem kunskap om att skapa själv, laga och göra om. På så vis kombineras glädjen att göra själv med en hållbarare tillvaro.

Vi arbetar med Slöjdklubben på fritiden och projekt med skolor. Vi genomför också utbildningar för Slöjdklubbshandledare och fortbildning för slöjdlärare.